Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2012

cakes
Po prostu w coś brnę, dokądś gnam i nie rozpoznaję po drodze znaków ostrzegawczych. Tak bardzo pragnę, że nie rozpoznaję! Ktoś mi mówi: "Nie chcę, nie dbam, żartuję!", a ja po prostu nie słuchałam, nie słyszę. Albo słyszę: "Kocha, lubi, szanuje". Potem pojawiam się w punkcie wyjścia, na jakiejś pustej stacji, zaryczana, pokaleczona, z bałaganem w sercu jak w tobołku u Cyganki i... brnę w następne nieszczęście.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viavaka vaka
6066 699b 420
Reposted frommajka majka viavaka vaka
cakes
Bawcie się ze mną ostrożnie. Natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. Bawcie się ze mną ostrożnie.
— Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted frommalpkabonobo malpkabonobo viavaka vaka
cakes
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Stachura
Reposted fromtwice twice viavaka vaka
cakes
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taka pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— Alicja w Krainie Serc
cakes
Spotkałem mojego przyjaciela, który szedł taki... W moim wieku. Znaczy starszy trzy miesiące, dziad. I szedł taki pogięty tak. I mówię:
- Maciej gdzie idziesz? - A on mówi
- Idę do takiego lekarza tybetańskiego. Takie zioła mi wypisze bo tak mnie rypie, Piotrek, że nie ogarniam.
Spotykam go po tygodniu i mówię:
- Co Maciek, pijesz te ziółka? - On mówi
- Nie, palę...
— Piotr Bałtroczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
cakes
4189 bd7d 420
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
cakes

jedyną odpowiedzią o tej porze było milczenie, leżenie tak, jedno obok drugiegi, słuchanie własnych oddechów, podróżowanie od czasu do czasu ręką czy nogą do tego drugiego ciała, pozbawione konsekwencji wycieczki, resztki pieszczot pogubionych w łóżku, w powietrzu, widma pocałunków, maleńkie larwy perfum, przyzwyczajeń.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty
cakes
Milczysz znów, nie odpowiadasz.
Nie wiem sam za co mnie karasz.
Przebacz mi, jestem jak trup.
Daj mi szansę, spróbujemy znów.
— Luxtorpeda
Reposted fromnamelessberry namelessberry viacytaty cytaty
cakes
7622 fed5 420
industrialna poezja | znowu na mury.
zapalmy świeczkę umierającym budynkom | poezja leczy 
Reposted fromkartoNik kartoNik viacytaty cytaty
cakes
Sądzi­my zaw­sze, że nasze cier­pienie jest je­dyne, niepow­tarzal­ne, jak wszys­tko to, co nas do­tyczy. Nikt nie kocha tak, jak my kocha­my, nikt nie cier­pi tak, jak my cier­pi­my. Brzuch bo­li prze­cież mnie, nie Ciebie. 
— Federico Moccia
cakes
Są takie chwile w naszym życiu ,kiedy miłość naprawdę pokonuje wszystko: Wyczerpanie ,brak snu , wszystko.A później nadchodzą takie chwile kiedy wydaje się że miłość nie daje nam nic...po za bólem.
— Chirurdzy

August 03 2012

cakes
"moje ciało jest jak bezpański pies"
— Halina Poświatowska (1966)
Reposted fromiluzjon iluzjon viamaraskowa maraskowa
cakes
Może nie jestem tym kimś, z kim zostałbyś przez parę chwil
— Ewelina Lisowska
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty
cakes
I am Human and I need to be loved
Just like everybody else does
— The Smiths
Reposted frommaraskowa maraskowa
cakes
Je­go ok­ru­cieństwo po­legało na nieobec­ności. Nie było go na­wet wte­dy, kiedy przychodził. 
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viacytaty cytaty
cakes
Jedyny sensowny sposób na życie w tym świecie, to ten pozbawiony reguł.
— Joker ` Mroczny Rycerz`
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
cakes
Naiw­nie miała nadzieję, że które­goś dnia ból zelżeje, nie wiedząc, że będzie jej ciążył na no­we i od­mien­ne spo­soby przez resztę życia. 
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viacytaty cytaty
cakes
Jeśli jesteś w czymś dobrym, nigdy nie rób tego za darmo.
— Joker ` Mroczny Rycerz`
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
cakes
Stwórzmy całość zamiast być ułamkiem.
— Buka "Danse Macabre"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl